خانه >> فایل ها

فایل ها

لحظه بسیار زیبای خروج ماهی از داخل تخم

 

ترکیب آهنگ زیبای SHAKE و حرکات موزون بچه ماهی

 

آماده سازی تخم چشم زده برای هچ کردن

 

عکسهای با کیفیت جهت چاپ

mat-reding-ZKKhHaRSjSc-unsplash
robson-hatsukami-morgan-opGF93sz9o8-unsplash
francisco-jesus-navarro-hernandez-6xXt9LYQAdw-unsplash
blend-hell-GNQUsuajHFQ-unsplash
mat-reding-X-PRTFZxhvw-unsplash
zahra-aprilita-iZmWDEjmRWM-unsplash
johny-vino-o9orVksWTDM-unsplash
wai-siew-3x0K5jK70Ns-unsplash
jakob-owens-VEobb3p5yOI-unsplash

پرورش ماهی قزل آلا در مقیاس کوچک

بهبود ژنتیکی رشد در ماهیان قزل آلای رنگین کمانی

مقدمه ای بر سیستم های جدید سازگار با محیط زیست در پرورش ماهی